درباره امکانات وقابلیت های تلفن سانترال مدل KX-T7735 بیشتربدانید…

معرفی تلفن سانترال: تلفن سانترال به تلفن هایی گفته میشود که میتواند چند خط شهری و داخلی را با یک عدد تلفن رومیزی کنترل کرد. تلفن سانتر...

ادامه توضیحات